Forsikring

Forsikring er en kontrakt som representerer en avtale der en person eller enhet mottar økonomisk beskyttelse eller kompensasjon mot tap fra et forsikringsselskap. Selskapet aggregerer kunderisiko for å gjøre betalinger rimeligere for forsikrede. Forsikring brukes til å beskytte mot risikoen for store og små økonomiske tap som kan oppstå som følge av skade på forsikrede eller deres eiendom, eller fra ansvar for skade eller skade på tredjeparter. Forsikringssektoren omfatter selskaper som tilbyr risikostyring i form av kontraktsprinsipper. Forsikringsselskapet garanterer erstatning til forsikringstakeren for en usikker fremtidig hendelse, mens forsikrede betaler et lavere premiebeløp for å beskytte mot disse. Ikke alle forsikringsselskaper tilbyr de samme forsikringsproduktene eller retter seg mot samme kundebase. Forsikringsbransjen består av ulike aktører som opererer på ulike felt. For eksempel fokuserer livsforsikringsselskaper på erstatning av menneskelig kapital. Helseforsikring dekker medisinske utgifter, mens ulykkesforsikring er ment å erstatte verdien av boliger og andre tapte eller skadede verdisaker.

Ansvarsforsikring er obligatorisk i Norge, noe som gjør det til et must for enhver bileier. Livsforsikringsselskaper utsteder avtaler som utbetaler et engangsbeløp til i tilfelle dødsfall av forsikrede personer. Livsforsikring finnes i ulike varianter og prisen avhenger av flere ulike faktorer. Livsforsikring inkluderer også langsiktige ugyldighetspremier for å kompensere for forsikringstakerens inntekt ved sykdom eller funksjonshemming. Eiendoms- og ulykkesforsikring sikrer ulykker der forsikringstakeren ikke får fysiske skader, men skade på personlig eiendom. Andre typer forsikringer er selskapsspesifikke og dekker spesifikke forretningsrisikoer. Noen forsikringsselskaper tilbyr gjenforsikringstjenester som reduserer risikoen for forsikringsselskaper ved å ta ut høyrisiko for å minimere tap. Det finnes en rekke forskjellige typer forsikringer, og praktisk talt alle private personer eller selskaper kan finne et forsikringsselskap som er villig til å forsikre dem - for en pris. De vanligste typene personlig forsikring er bilforsikring, helseforsikring, innboforsikring og livsforsikring. De fleste i Norge har minst en av disse forsikringsavtalene, og bilforsikring er obligatorisk.