inCover.no

Har du en telefon? Ja, det er nok et litt dumt spørsmål, da de aller fleste av oss har det. Det er noe som i det hele tatt er nødvendig i våre liv, og det er vanskelig å se at det vil forandre seg. Dermed er det også sånn at telefonene blir relativt dyre, og det er dyrt å reparere eventuell sprekk p...